Monday, November 19, 2007

From Ariana

Here's some "helping" from Ariana:

kergeiyigyeiytri yegertqassghytuuyytyytekuyuii uvttiuirtiuytir4yrtoyjjjjjjjyuyuvdh

m
mcllgbkflhkc'lhklkh jdddddkj/jfjfjkgfasdfdssdff agbffghgfg,kfhh
jhfghgkjgkfgjhfgjhghghhcjhfcjhffdhfjfdh nfhjhfjh


All I hear is this, "Mom, I can do it myself."

1 comment:

Anonymous said...

As long as she's not shopping online with your credit card yet!